enjin jadi semput nak naik bukit pun tak lepas selepas tukar minyak gear

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
rajawali rajawali
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

enjin jadi semput nak naik bukit pun tak lepas selepas tukar minyak gear

Tolong kasi tau macam mana nk buat dan apa sebab.dah la speed pun 60km/jam jer..